SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: PRE-ST
PRE-ST
Systematische theologie
Cursus informatie
CursusPRE-ST
Studiepunten (ECTS)6
CategorieM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorProtestantse Theologische Universiteit; PThU vestiging Groningen;
Contactpersoondr. H.S. Benjamins
E-mailhsbenjamins@pthu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. H.S. Benjamins
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.S. Benjamins
Overige cursussen docent
Periode
JAAR  (03-09-2018 t/m 29-06-2019)
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerking-
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-03-2018 t/m 31-08-2019
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
Cursusdoelen
De student verwerft inzicht in de aard en opbouw van de dogmatiek en kan een systematisch theologisch betoog beoordelen op zijn uitgangspunten, zijn bedoelingen, argumentatie en inhoud.
 
Inhoud
In deze  module maakt de student kennis met de aard en opbouw van de dogmatiek aan de hand van G. van den Brink & C. van der Kooi, Christelijke dogmatiek. In een dogmatiek worden zogenaamde loci of thema’s in een samenhang gebracht, bijv. de leer van God, de schepping, de christologie, de eschatologie en dergelijke thema’s meer. Gedeelten uit het genoemde boek worden bestudeerd met behulp van gerichte vragen, die zijn bedoeld om de inhoud te reproduceren, te reflecteren op de ingenomen positie en de dwarsverbanden tussen de loci op het spoor te komen. Dit deel wordt afgesloten met een tentamen. Vervolgens bestudeert de student een aantal artikelen die duidelijk maken dat de dogmatiek als systematische weergave van geloof en als reflectie op geloof geen vast en normatief bestand van kennis is, maar steeds opnieuw een tijd- en plaatsgebonden articulatie vormt. De artikelen worden bestudeerd aan de hand van een aantal gerichte vragen waarmee de student de uitgangspunten, de onderliggende vragen en vooronderstellingen en de argumentatie van een systematisch theologisch betoog kan doorzien. De bedoeling is om te kunnen expliciteren welke theologische positie de auteur kiest, hoe die zich verhoudt tot het standpunt van ‘Christelijke dogmatiek’, waarom de auteur zijn positie kiest, waarop hij zich baseert en hoe hij argumenteert. Dit gedeelte wordt afgesloten met een paper waarin een paar essayvragen worden beantwoord.    
 
Ter ondersteuning wordt de studenten toegang gegeven opnames van colleges over ‘Çhristelijke dogmatiek’ uit 2014. De zelfstudie vindt plaats aan de hand van gerichte vragen bij de stof.
 
 
Toets
De toetsing bestaat uit een tussentijds schriftelijk tentamen over de stof van ‘Christelijke dogmatiek’ en een paper aan het eind. Om het paper in te kunnen leveren moeten de antwoorden op de gerichte vragen bij de bovengenoemde systematisch theologische artikelen als voldoende beoordeeld zijn
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis kan worden opgedaan met
-
Studiebelasting
Totaal: 28 x 6 = 168 uur zelfstudie paper en tentamen.
Verplicht materiaal
Literatuur
G. van den Brink en C. van der Kooi, Christelijke dogmatiek
Literatuur
G.D.J. Dingemans, “Theologie als (her)interpretatie: zesentwintig overwegingen”, HTS 70(1), 2014.
Literatuur
Rick Benjamins, “In de Geest van God”, in: H. van Dorssen (red.) ‘Wie is God’, p. 33-43.
Literatuur
Rick Benjamins, “Christus, belichaming van God” en “God laten bestaan” in: Benjamins, Slob, Offringa, ‘Liberaal christendom’, p. 82-100.
Literatuur
Richard Lints, “Soteriology”, in: ‘Mapping Modern Theology’, p. 259-291.
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Zelfstudie

Algemeen
-

Voorbereiding bijeenkomsten
-

Toetsen
Eindcijfer
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Het cijfer van de paper bestaat uit twee deelcijfers: Tentamen (1/3) en Paper/Essayvragen (2/3).

SluitenHelpPrint
Switch to English