SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: PRE-RG
PRE-RG
Reformatiegeschiedenis
Cursus informatie
CursusPRE-RG
Studiepunten (ECTS)6
CategorieM (Master)
CursustypeNiet cursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorProtestantse Theologische Universiteit; PThU vestiging Groningen;
ContactpersoonProf. dr. M. Matthias
E-mailmmatthias@pthu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
Prof. dr. M. Matthias
Overige cursussen docent
Docent
Prof. dr. M. Matthias
Overige cursussen docent
Periode
JAAR  (03-09-2018 t/m 29-06-2019)
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerking-
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-03-2018 t/m 31-08-2019
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
Cursusdoelen
  1. De student heeft kennis van de historische achtergronden, het verloop en de nawerking van de Reformatie in Europa en in Nederland.
  2. Hij / zij kent de profielen van de verschillende confessionele kerken die zijn voortgekomen uit het tijdperk van de Reformatie, in het bijzonder belijdenisgeschriften en de theologie van het protestantisme in Europa en in Nederland.
  3. Hij / zij is in staat om op grond van die kennis zich te positioneren ten opzichte van de in de Reformatie verwortelde identiteit van de Protestantse Kerk in Nederland.
Inhoud
De Europese kerkgeschiedenis in de periode van 1400 tot 1650 vormde een snijvlak die tot de breuk binnen de Westerse Kerk en het ontstaan van nieuwe christelijke identiteiten leidde. Dit tijdvak trekt tot op de dag van vandaag zijn sporen binnen het Europese christendom.
In de module komen de volgende thema’s aan de orde: (1) Historiografie van de reformatie; (2) Politieke en staatskundige veranderingen, (3) Economische veranderingen; (4) De (laat-) middeleeuwse kerk: kerkelijke vroomheid, scholastiek en humanisme; (5) De eerste reformatie(s): Wittenberg (Luther en Melanchthon), Zürich (Zwingli, dopers); (6) De tweede reformatie(s): Genève (Calvijn), Canterbury (anglicanisme); Trente (rooms-katholiek) en overige); (7) De gevolgen van de reformatie t/m 1650.

De cursus wordt als afstand-onderwijs aangeboden dat je zonder persoonlijk contact met de docent kan doorwerken. Je zou ten eerste de opgegeven teksten moeten lezen en doorwerken. Daarbij zijn oefenopgaven opgenomen om de stof voor jezelf in kaart te brengen. Door de inzendopgaven neem je ten tweede elektronisch contact op met de docent die aan hand van de inzendopgaven kan zien of je de historische vraagstukken goed in kaart kan brengen. De reactie van de docent (feedback) kan ertoe leiden dat je de inzendopgave nog een keer moet doen.
Naast de contact via Blackboard zijn er twee persoonlijke contactmomenten met de docent waarbij je jouw vragen over de doorgewerkte thema's kunt voorleggen, met jouw medestudenten erover kunt discussieren en de verwachtingen van de docent kunt leren kennen.


 
Competenties
-
Ingangseisen
Geen
Voorkennis kan worden opgedaan met
-
Studiebelasting
Totaal: 28 x 6 = 168 uur zelfstudie en schriftelijke eindtoets.
Verplicht materiaal
Literatuur
Literatuur: zie de leerpad op blackboard Literature: see blackboard (leerpad)
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Zelfstudie

Algemeen
Zelfstudy met 2 dagdelen college

Voorbereiding bijeenkomsten
-

Toetsen
Tentamen
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Kennisvragen (data, personen, begrippen, theologische concepten), Uiteenzetting met stellingen (zoals bijvoorbeeld in de oefenopgaven) . Het voldoende afmaken van de inzendopdrachten zijn voorwaarde om me te mogen doen bij het tentamen.

SluitenHelpPrint
Switch to English