SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: PRE-PT
PRE-PT
Praktische Theologie
Cursus informatie
CursusPRE-PT
Studiepunten (ECTS)6
CategorieM (Master)
CursustypeNiet cursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorProtestantse Theologische Universiteit; PThU vestiging Groningen;
Contactpersoondr. M.C.M. Klomp
E-mailm.c.m.klomp@pthu.nl
Docenten
Docent
dr. M.C.M. Klomp
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.C.M. Klomp
Overige cursussen docent
Periode
JAAR  (03-09-2018 t/m 29-06-2019)
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingPraktische Theologie (Inleiding PT)
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-03-2018 t/m 31-08-2019
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
Cursusdoelen
Na afronding van deze module kun je:
  1. de vier taken van de praktisch theoloog benoemen en toelichten;
  2. een hedendaagse praktisch-theologische vraagstelling ontwikkelen/formuleren en beantwoorden;
  3. een casus/praktijk vanuit praktisch-theologisch perspectief waarnemen en beschrijven (de eerste taak van de praktisch theoloog uitvoeren);
  4. een casus/praktijk vanuit praktisch-theologisch perspectief interpreteren (de tweede taak van de praktisch theoloog uitvoeren);
  5. een casus/praktijk vanuit praktisch-theologisch perspectief normatief beoordelen (de derde taak van de praktisch theoloog uitvoeren);
  6. voor een casus/praktijk praktische aanbevelingen formuleren (de vierde taak van de praktisch theoloog uitvoeren);
Inhoud
In de premastermodule Praktische Theologie staat een kennismaking met de praktische theologie als theologische discipline centraal. Je leert vier kerntaken van de praktisch theoloog systematisch toepassen. Wanneer je deze premastermodule met succes hebt afgerond, kun je ervan uitgaan dat je de basisbeginselen van de praktisch theologische discipline beheerst.
Competenties
-
Ingangseisen
Geen
Voorkennis kan worden opgedaan met
-
Studiebelasting
-
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Literatuur wordt tijdens de cursus bekend gemaakt.
Werkvormen
Zelfstudie/werkcollege

Algemeen
-

Voorbereiding bijeenkomsten
-

Toetsen
Paper
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Een paper. De tentamendata worden via Blackboard bekend gemaakt.

SluitenHelpPrint
Switch to English