SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: PRE-HE3
PRE-HE3
Hebreeuws 3
Cursus informatie
CursusPRE-HE3
Studiepunten (ECTS)6
CategorieM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorProtestantse Theologische Universiteit; PThU vestiging Groningen;
Contactpersoondr. G.M.G. Teugels
E-mailg.m.g.teugels@pthu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. G.M.G. Teugels
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.M.G. Teugels
Overige cursussen docent
Periode
JAAR  (03-09-2018 t/m 29-06-2019)
Onderwijsvorm
Deeltijd
Opmerking-
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-03-2018 t/m 31-08-2019
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
Cursusdoelen
  1. De student beheerst de volledige basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws, inclusief syntax (Verheij)
  2. De student heeft een goede parate woordenschat van het Bijbels Hebreeuws
  3. De student kan met behulp van een grammatica en een woordenboek zelfstandig een stuk Bijbels Hebreeuws proza en poezie grammaticaal analyseren
    en vertalen;
  4. De student heeft enig inzicht in het tekstkritisch apparaat van de Biblia Hebraica en kan dit toepassen.
 
Inhoud
Vervolg grammatica Bijbels Hebreeuws (hele basisgrammatica van Verheij); Inleiding tot de tekskritiek en kritisch apparaat BH; lezen geselecteerde Bijbelse teksten uit Tora, Profeten en Psalmen
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
Afgerond PRE-HE2
Voorkennis kan worden opgedaan met
-
Studiebelasting
Totaal 168-170 uur

verdeel over:
18 uur college
147 uur zelfstudie
3 uur tentamen
Verplicht materiaal
Literatuur
A.J.C. Verheij, Basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws, tweede druk, Delft 2014, uitg. Eburon.
Literatuur
A.J.C. Verheij en M.L. Folmer, Basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws. Oefenboek, derde druk, Delft 2014, uitg. Eburon.
Literatuur
K. Elliger, W. Rudolph, (eds), Biblia Hebraica Stuttgartensia, z.pl.z.j. editio minor
Literatuur
P.D.H. Broers, Woordenboek van het Bijbels Hebreeuws, Nieuw-Lekkerland 2007, De Haan Boeken (of een ander BH woordenboek)
Diverse
Materiaal op Blackboard
Aanbevolen materiaal
Literatuur
P. Van Midden, Dit is Hebreeuws voor mij, uitgeverij 2VM, Bergambacht (2016) + website: https://webapp.fkt.uvt.nl/bho/plugin_wiki/page/home
Literatuur
J.P. Lettinga, Grammatica van het Bijbels Hebreeuws, Twaalfde, Herziene Editie Door M.F.J. Baasten en W.Th. van Peursen (Brill, Leiden, 2012)
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
-

Voorbereiding bijeenkomsten
-

Toetsen
Tentamen
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
-

SluitenHelpPrint
Switch to English