SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: PRE-GW
PRE-GW
Godsdienstwetenschappen
Cursus informatie
CursusPRE-GW
Studiepunten (ECTS)6
CategorieM (Master)
CursustypeNiet cursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorProtestantse Theologische Universiteit; PThU vestiging Groningen;
Contactpersoondr. G.M. Speelman
E-mailgmspeelman@pthu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. G.M. Speelman
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.M. Speelman
Overige cursussen docent
Periode
JAAR  (03-09-2018 t/m 29-06-2019)
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerking-
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-03-2018 t/m 31-08-2019
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
Cursusdoelen
  1. Studenten kunnen globaal uitleggen wat kenmerkend is voor de joodse, hindoeïstische, boeddhistische en islamitische traditie
  2. Studenten kunnen centrale begrippen uit deze tradities hanteren, zoals sharia, talmoed, karma, karuna, nirvana.
  3. Studenten herkennen en hanteren de interne  diversiteit binnen jodendom, hindoeisme, boeddhisme en islam en kunnen die relateren aan hun eigen positie.
  4. Studenten benoemen de manieren waarop in het jodendom, hindoeisme, boeddhisme en islam in praktijk en theorie met de dilemma’s van de moderniteit omgegaan wordt;  ze kunnen hun eigen positie ten opzichte van deze dilemma’s verhelderen.
Inhoud
Religies als Jodendom, Islam, Hindoeisme en Boeddhisme hebben, net als het Christendom te maken met de moderne Westerse context. Wat betekent deze context van moderniteit voor de manier waarop aanhangers van deze grote religieuze tradities, met hun wortels in de premoderne periode, hun religie beleven en religieuze gemeenschappen inrichten? Welke uitdagingen stelt de moderniteit aan het religieuze leven? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de manier waarop de grote religieuze tradities in Oost en West omgaan met moderniteit? Deze vragen zijn het uitgangspunt in het leerboek dat door middel van zelfstudie door de pre-masterstudenten wordt doorgenomen.

Opzet module
De lesstof wordt zelfstandig bestudeerd. Uitgangspunt is het boek van Esposito en Fasching (zie hieronder). Hierover wordt een kennistoets gegeven, waarin met name leerdoelen 1 en  2 getoetst worden. Daarnaast schrijven studenten een korte paper over een hedendaagse stroming binnen één van de behandelde religies die dient ter toetsing van leerdoelen 3 en 4.

Toetsing
Tentamen
De module wordt getoetst door middel van een tentamen en een paper. Het tentamen wordt twee keer per jaar afgenomen en behelst het leerboek van Esposito en Fasching.

Paperopdracht
Schrijf een korte paper (800-12000 woorden) over een hedendaagse niet-Christelijke religieuze stroming naar keuze (bijvoorbeeld: modern soefisme, salafisme, moderne Bhaktibewegingen, Reformjodendom, modern Westers zenboeddhisme).
In de paper geef je een beschrijving van deze stroming. In de beschrijving komt aan de orde hoe de stroming vanuit wat hierin gezien wordt als de kern van de eigen identiteit omgaat met  drie waarden die in de moderniteit veel nadruk krijgen: vrijheid, gelijkheid en rationaliteit.
Papers kunnen het hele jaar worden ingezonden en worden binnen 14 dagen beoordeeld.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Geen
Voorkennis kan worden opgedaan met
-
Studiebelasting
Totaal: 28 x 5 = 140 uur zelfstudie, inzendopgaven en tentamen.
Verplicht materiaal
Literatuur
John Esposito, Darrell Fasching and Todd Lewis, World Religions Today. New York, Oxford: Oxford University Press, 2006 en latere drukken. Hiervan de hoofdstukken 1, 3, 5, 6 en 7.
Literatuur
Staf Hellemans, Henk Tieleman, “Religie en moderniteit: Een godsdienstsociologische benadering”, in: G.A.F. Hellemans, M.A.G.T. Kloppenborg, H.J. Tieleman (red.), De moderniteit van religie. Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2001, 23-37 via Blackboar
Literatuur
Ria Kloppenborg, “Religie en moderniteit: Een godsdiensthistorische benadering”, in: G.A.F. Hellemans, M.A.G.T. Kloppenborg, H.J. Tieleman (red.), De moderniteit van religie. Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2001, 38-54 via Blackboard
Literatuur
Dick Houwaart (red.), De toekomst van het jodendom. Kampen 2000: Kok, p. 24-56 (de bijdragen van Lody vd Kamp, Menno ten Brink, Jacq. Wallage en Bloeme Evers-Emden) via Blackboard
Literatuur
Olivier Roy, de Globalisering van de islam, p. 75-122 Via Blackboard
Literatuur
Paul van der Velde, De Boeddha in het tuincentrum, cap. sel. Via Blackboard
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Zelfstudie

Algemeen
Tijdens het bestuderen van de lesstof dienen de inzendopgaven van de hoofdstukken als voorbereiding op het tentamen.

Voorbereiding bijeenkomsten
-

Toetsen
Tentamen
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Tentamendata worden via Blackboard bekend gemaakt.

SluitenHelpPrint
Switch to English