SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: PRE-GR1
PRE-GR1
Grieks 1
Cursus informatie
CursusPRE-GR1
Studiepunten (ECTS)6
CategorieM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorProtestantse Theologische Universiteit; PThU vestiging Groningen;
ContactpersoonS.J.M. Sierksma-Agteres
E-mails.j.m.sierksma-agteres@pthu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
S.J.M. Sierksma-Agteres
Overige cursussen docent
Docent
S.J.M. Sierksma-Agteres
Overige cursussen docent
Periode
JAAR  (03-09-2018 t/m 29-06-2019)
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingNT Grieks basismodule.
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-03-2018 t/m 31-08-2019
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
Cursusdoelen
De student:
  1. heeft een actieve beheersing van de eerste behandelde grammatica-onderdelen van het Koine Grieks en kan zelfstandig putten uit het verworven basisidioom.
  2. heeft de benodigde competenties en vertaalvaardigheid om eenvoudige Griekse zinnen zelfstandig te vertalen.
  3. heeft een wetenschappelijk verantwoorde attitude ten opzichte van de te bestuderen tekst, kan een gefundeerd oordeel vormen over moderne vertalingen, kan reflecteren op eigen en andermans interpretatiekeuzes en weet welke hulpbronnen ten behoeve van verdere verdieping kunnen worden aangewend.
Inhoud
In deze module legt de student een belangrijke basis voor de zelfstandige bestudering van de grondtaal van het Nieuwe Testament en van eventueel later te bestuderen vroegchristelijke, Joods-Hellenistische en pagane Griekse bronnen. Studenten leren het (Koine) Grieks te beheersen door middel van zelfstudie, (lees)training thuis en tijdens de colleges, alsook door het maken, corrigeren en bespreken van vertaalopdrachten. Er wordt gewerkt aan een basale kennis van morfologie, syntaxis en semantiek om zo zelfstandig eenvoudige zinnen te kunnen vertalen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen moderne vertalingen en interpretatiemogelijkheden van Bijbelgedeelten. Ook maken studenten kennis met verschillende academische hulpbronnen voor het vertalen en interpreteren van nieuwtestamentische teksten, zoals lexica, grammatica’s, commentaren, NT journals, computer software, etc.
Competenties
-
Ingangseisen
Beheersing van de Nederlandse Grammatica
Voorkennis kan worden opgedaan met
-
Studiebelasting
Totaal 168 uur.

Verdeeld over:
18 uur college-uren
72 uur zelfstudie, verwerven woordenschat en grammaticale rudimenten;
78 uur voorbereiden van de colleges door het maken van opdrachten.
Verplicht materiaal
Literatuur
P.M. Hensels, Nieuw Testamentisch Grieks. Een beknopte grammatica. Laatste druk.
Literatuur
Nestle-Aland, NOVUM TESTAMENTUM GRAECE. Laatste druk (28e). Münster, 2013.
Literatuur
P.M. Hensels, Werkboek NT Grieks en Woorden- en stamtijdenlijst (wordt tegen onkostenvergoeding door de universiteit verstrekt)
Boek
Woordenboek Grieks-Nederlands
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Bauer-Danker-Arndt-Gingrich, Greek-English Lexicon of the New Testament & Other Early Christian Literature, 3e druk, 2001.
Literatuur
Goedkopere en handzamer alternatieven: F. Muller, J.H. Tiel, W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Wolters–Noordhoff (ook verschenen als Koenen woordenboek Grieks-Nederlands) of G.J.M. Bartelink, Prisma Woordenboek Grieks-Nederlands.
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Aanwezigheidsplicht 80%

Voorbereiding bijeenkomsten
-

Toetsen
Toets A
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
In de deeltentamen: actieve beheersing van de behandelde vormleer en het het geleerde vocabulaire (werkboek les 1-10) zonder hulpmiddelen. In het tentamen: vertaalvaardigheid, begrip van syntaxis en reflexie op vertaal- en interpretatiemogelijkheden van eenvoudige Griekse teksten op basis van les 1-12 (hulpmiddelen van grammatica en woordenboek toegestaan).

SluitenHelpPrint
Switch to English